من قرآن را دوست دارم

من قرآن را دوست دارم

نهضت ملی آموزش قرآن کریم

مرحله اول

آموزش روخوانی قرآن کریم به روش خودآموز
آموزش دروس روخوانی قرآن به صورت آسان و سریع از طریق چهارده فایل ویدئویی تدریس شده توسط استاد احمد ابوالقاسمی (همراه با صوت و تصویر و تکرار مثال های قرآنی)

مرحله دوم

آموزش صحیح خوانی حمد وسوره و اذکار نماز از طریق چهارده فایل ویدئویی تدریس شده توسط استاد مستفید

مرحله سوم

آموزش گام به گام تفسیر قرآن کریم توسط استاد قرائتی (حزب اول )

دوره‌ آمــــوزش روخوانــــی آموزش صحت قرائت نماز تفـــسیر و تــــدبر حفظ جزء سی ام همراه با گواهینامه معتبر
0 +
تعداد گواهینامه صادر شده